PORTAL RASMI

SEKOLAH KEBANGSAAN KING GEORGE V

Jadual Guru Bertugas Mingguan 2020

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN 2020

GURU BERTUGAS KUMPULAN 1

 

TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 2-3 JAN

   ARAAF

   RATNA

ROSHIDAH

  EZZAN

ZAFIRAH

 SOLEHA

  ZANA

    PAE

  SITI ZARINA

   K. MIN

  HIKMAH

  NASRUL

  ROZILA

ZU ZAINAL

  SAMANI

 3-7 FEB

   RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

ZAFIRAH

SOLEHA

  ZANA

   PAE

  SITI ZARINA

 K. MIN

  HIKMAH

  NASRUL

  ROZILA

ZU ZAINAL

  SAMANI

   ARAAF

   9-13       MAC

ROSHIDAH

   EZZAN

  ZAFIRAH

SOLEHA

  ZANA

   PAE

  SITI ZARINA

K. MIN

 HIKMAH

  NASRUL

  ROZILA

ZU ZAINAL

  SAMANI

   ARAAF

   RATNA

  20-24     APR

   EZZAN

 ZAFIRAH

  SOLEHA

  ZANA

   PAE

   SITI ZARINA

 K. MIN

HIKMAH

 NASRUL

  ROZILA

    ZU Z

  SAMANI

   ARAAF

   RATNA

ROSHIDAH

   8-12       JUN

  ZAFIRAH

  SOLEHA

    ZANA

   PAE

  SITI ZARINA

K. MIN

HIKMAH

NASRUL

 ROZILA

    ZU Z

  SAMANI

   ARAAF

   RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

  13-17      JUL

  SOLEHA

    ZANA

     PAE

   SITI ZARINA

  K. MIN

HIKMAH

NASRUL

ROZILA

   ZU Z

  SAMANI

  ARAAF

   RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

 ZAFIRAH

  24-28    OGOS

    ZANA

    PAE

   SITI        ZARINA

 K. MIN

HIKMAH

NASRUL

ROZILA

   ZU Z

SAMANI

   ARAAF

  RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

 ZAFIRAH

  SOLEHA

28 SEP–2 OKT

     PAE

    SITI   ZARINA

K. MIN

HIKMAH

 NASRUL

 ROZILA

   ZU Z

SAMANI

  ARAAF

   RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

 ZAFIRAH

  SOLEHA

    ZANA

2-6 NOV

 SITI ZARINA

K. MIN

HIKMAH

NASRUL

 ROZILA

   ZU Z

SAMANI

 ARAAF

 RATNA

ROSHIDAH

   EZZAN

 ZAFIRAH

SOLEHA

    ZANA

PAE

 

GURU BERTUGAS KUMPULAN 2

 

TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6-10 JAN

AZHARI

   ALIN

  NAZRI

 NORINA

   SITI   AMINAH

ROSMAH

  N. AIN

   YATIE

  HUSNA

 SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

  SALMI

RIZALINA

  AINA

10-14 FEB

  ALIN

 NAZRI

 NORINA

  SITI AMINAH

ROSMAH

  N. AIN

  YATIE

 HUSNA

 SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

  SALMI

RIZALINA

   AINA

 AZHARI

23-27 MAC

NAZRI

NORINA

SITI AMINAH

ROSMAH

N. AIN

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

  SALMI

RIZALINA

   AINA

 AZHARI

  ALIN

27 APR-1 MEI

NORINA

SITI AMINAH

ROSMAH

N. AIN

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZRI

15-19 JUN

SITI AMINAH

ROSMAH

N. AIN

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZRI

NORINA

20-24 JUL

ROSMAH

N. AIN

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZRI

NORINA

SITI AMINAH

31 OGS-4 SEP

N. AIN

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZRI

NORINA

SITI AMINAH

ROSMAH

5-9 OKT

YATIE

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZRI

NORINA

SITI AMINAH

ROSMAH

N. AIN

9-13 NOV

HUSNA

SUZANA

SALMIAH

HAZIZAH

ROZIDAH

SALMI

RIZALINA

AINA

AZHARI

ALIN

NAZR

NORINA

SITI AMINAH

ROSMAH

N. AIN

YATIE

 

GURU BERTUGAS KUMPULAN 3

 

TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13-17 JAN

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

17-21 FEB

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

30 MAC – 3 APR

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

4-8 MEI

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

22-26 JUN

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

3-7 OGS

AZIZAH

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

7-11 SEP

REHA

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

12-16 OKT

ROSNAH

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

16-20 NOV

LATIFAH

UMI AB

SAPIYAH

NORANI

MIMI

JULIATI

SALEH

RAZAILI

TAN

SITI ANI

SHALIZA

SHAHRAZI

SALINA

AZIZAH

REHA

ROSNAH

GURU BERTUGAS KUMPULAN 4

 

TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20-24 JAN

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

24-28 FEB

FIZHAH

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

6-10 APR

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

11-15 MEI

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

29 JUN-

3 JUL

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

WANI

10-14 OGS

AFIDAH

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

14-18 SEP

FARHAN

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

19-23 OKT

MOK

ROHA

ZAWIAH

MESAH

HALIZAH

THILEGA

SALASIAH

MINDY

ZU ALI

RAZI

FIZHAH

ZIRA J

WANI

FAIZ TABA

AFIDAH

FARHAN

GURU BERTUGAS KUMPULAN 5

 

TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27-31 JAN

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

2-6 MAC

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

13-17 APR

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

18-22 MEI

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

6-10 JUL

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

17-21 OGS

ZIRA R

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

21-25 SEP

HIDAYAH

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

26-30 OKT

YAMANI

ZAINI

FARIDAH

MIDA

HAZIYAH

MAWAR

UMI MIS

WAHIDA

K. AZAH

SUHAIMI

FATIMAH

YASMIN

YUSLIZA

ZILA

ZIRA R

HIDAYAH